BAS Бухгалтерія – це комплексне програмне рішення для автоматизації операцій бухгалтерського обліку у комерційних організаціях із різними системами оподаткування.

Конфігурацію можуть використовувати підприємства платники та неплатники ПДВ на загальній чи спрощеній системі оподаткування. Інтерфейс програми адаптований до потреб користувачів та дозволяє самостійно налаштовувати ряд форм та журналів під власні потреби.

Користувачі, які мають кілька підприємств із пов’язаною господарською діяльністю, мають можливість вести кілька підприємств в одній базі даних. Це дозволяє значно прискорити робочі процеси за рахунок загальних довідників номенклатури та контрагентів.

BAS Бухгалтерія автоматизує такі ділянки бухгалтерського обліку:

Складський облік

Проведення інвентаризацій, обчислення надлишків та нестачі товарів з визначенням матеріально відповідальних осіб.

Торгові операції

Створення документів рахунок, видаткова та податкова накладна, акт надання послуг, повернення товарів.

Взаєморозрахунки з постачальниками та покупцями виробляються в розрізі окремих договорів. Для обчислення взаєморозрахунків доступні різні типи цін: опт, дрібний опт, роздріб та ін.

При роздрібній торгівлі є можливість оперативно відбивати продаж або обчислювати його за результатами інвентаризації.

Документи повернення товарів та послуг заповнюються автоматично під час оформлення угоди.

Конфігурація також дозволяє проводити облік операцій з комісійної торгівлі та відображати взяті на комісію або передані комісіонеру товари.

При формуванні звіту комітента або проведенні звіту комісіонера розрахунок комісійної винагороди відбувається автоматично.

Банк та каса

Автоматизовано операції виплати заробітної плати та перерахування податків, взаєморозрахунків з контрагентами, взаєморозрахунки з підзвітними особами.

Безготівкові та готівкові банківські операції здійснюються як у національній, так і в іноземній валюті, з розрахунком курсових різниць. Касова книга формується автоматично, після проведення документів оплати.

Основні засоби, малоцінні та нематеріальні активи

Автоматизовано операції надходження основних засобів, малоцінних та нематеріальних активів, проведення прийняття до обліку, нарахування амортизації, інвентаризація основних та малоцінних активів, передача, списання та переоцінка основних засобів, малоцінних та нематеріальних активів.

При обчисленні амортизації можна розподілити суму нарахування на кілька рахунків чи об’єктів аналітичного обліку. Амортизацію сезонних основних засобів можна нараховувати за індивідуальним графіком.

Виробництво

У конфігурації автоматизований облік операцій розрахунок собівартості товарів та послуг (основне та допоміжне виробництво), переробка давальницької сировини, відображення товарів в обліку за плановою собівартістю під час виробничого процесу та автоматичне перерахування фактичної собівартості після його завершення, випуск напівфабрикатів.

Зарплата та кадри

Конфігурація дозволяє провести прийом на роботу за основним місцем або сумісництвом (зовнішнє та внутрішнє), нарахувати зарплату за окладом або іншими видами нарахувань та здійснити виплату на рахунки працівників, провести депонування, розрахувати податки та внески із заробітної плати, автоматично заповнити відповідні звіти (1ДФ, ЄСВ).

У BAS Бухгалтерія КОРП можна вести розширений кадровий облік співробітників та нарахувань.

Розширений функціонал включає:

− штатний розклад

− використання відпусток

− загальний та спеціальний стаж

− розрахунок робочого дня

− розрахунок лікарняних та відпускних за середнім заробітком

− договори ЦПХ

− розрахунок понаднормових, відрядних, нічних за складними формулами

− зміст за виконавчими листами та аліментами

− розрахунки з ФСС

− індивідуальний доступ користувачів до зарплатних даних.

BAS Бухгалтерія ПРОФ можна вести спрощений кадровий облік співробітників та нарахувань без створення відповідних кадрових документів.

Звітність

У системі є всі основні регламентовані форми звітності до контролюючих органів: Державна податкова служба, Пенсійний фонд України, Державна служба статистики та інші фонди.

Реалізовано можливість експорту звітності у форматі *.xml для подання до контролюючих органів. Усі форми звітності регулярно оновлюються відповідно до змін чинного законодавства.

Конфігурація інтегрується із системою FREDO. Звіт, що дозволяє перевіряти коректність заповнення звітів, підписувати кваліфікованим електронним підписом та подавати до контролюючих органів без створення проміжних файлів документів.

ПДВ

У конфігурації є всі інструменти для автоматизованого обліку ПДВ. В рамках цього розділу є можливість заповнити усі регламентовані форми податкових документів: податкова накладна, додаток 2, податкова декларація з ПДВ.

Для обчислення ПДВ за першою подією можна розраховувати розмір податку при проведенні документів або відкласти розрахунок ПДВ на кінець податкового періоду.

Запаси відбиваються у межах їх податкового призначення додаткового контролю над коректністю сформованого кредит.

Податок на прибуток

Система податкового обліку ведеться у відповідності до норм чинного законодавства і дозволяє автоматично сформувати декларацію з податку на прибуток після завершення податкового періоду.

Після завершення податкового періоду система автоматично коригує фінансовий результат на різницю при нарахуванні амортизації.

Єдиний податок

У BAS Бухгалтерія реалізовано систему обліку для підприємців зі спрощеною системою оподаткування.

На підставі проведених операцій облікова система заповнює книгу обліку доходів та витрат для фізичних осіб, а також заповнює декларацію платників єдиного податку.

Завершення податкового періоду

При завершенні податкового періоду облікова система автоматично здійснює переоцінку іноземної валюти, списує витрати майбутніх періодів та визначає фінансові результати. Під час проведення закриття періоду є можливість заповнити довідки-розрахунки щодо проведення розподілу непрямих витрат, переоцінки грошових коштів та інші.

 Перевірка коректності обліку

Користувачі можуть автоматично перевірити результати обліку за допомогою експрес-перевірки. За результатами перевірки формується докладний звіт із коментарями з можливих причин помилок та рекомендації щодо їх усунення.

За допомогою настройок можна включати до інтерфейсу програми додаткові звіти, довідники або окремі поля документів, що стосуються цього параметра.

Для зручності користувачів у програмі реалізовано можливість автоматичного завантаження регламентованих класифікаторів та курсів валют. Гнучка система прав користувачів дозволяє настроїти доступ до облікових даних індивідуально для кожного працівника. Обмежені права доступу забороняють редагування або приховують окремі документи від користувача.

Конфігурація працює на основі функціональної платформи BAF та 1С та надає широкі можливості технічного адміністрування та проводити автоматичне оновлення програми.

Вартість програмного продукту BAS Бухгалтерія ПРОФ: 8400 грн., BAS Бухгалтерія КОРП: 24000 грн.