1C:Przedsiębiorstwo 8.  Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym dla Ukrainy to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala zautomatyzować zadania zarządzania i rachunkowości w przedsiębiorstwach zaangażowanych w każdy rodzaj działalności handlowej.

Produkt pozwala zautomatyzować zadania z zakresu rachunkowości operacyjnej, zarządczej, księgowej i podatkowej, księgowości kadrowej i płacowej, analizy i planowania operacji handlowych, przygotowania obowiązkowej (regulowanej) sprawozdawczości, zapewniając tym samym efektywne zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem handlowym.

Koszt oprogramowania: 45 000 UAH.