BAS ERP to innowacyjne rozwiązanie do budowy złożonych systemów informatycznych do zarządzania działalnością przedsiębiorstw multidyscyplinarnych. Rozwiązanie jest opracowywane z uwzględnieniem najlepszych praktyk automatyzacji dużych i średnich przedsiębiorstw oraz uwzględnia specyfikę rachunkowości na Ukrainie. Szczególną uwagę podczas opracowywania zwrócono na wdrożenie możliwości funkcjonalnych wymaganych przez duże przedsiębiorstwa o różnej działalności, w tym o złożonej technicznie produkcji.

Produkt zawiera główne obwody kontrolne i księgowe, co pozwala zorganizować jeden system informacyjny do zarządzania różnymi aspektami przedsiębiorstwa.

Koszt oprogramowania: 180 000 UAH.