BAS Kierowanie handlem to nowoczesne narzędzie zwiększające efektywność działania firmy handlowej.

Rozwiązanie pozwala:

– zwiększenie produktywności wszystkich usług przedsiębiorstwa handlowego

− praca z informacją operacyjną odzwierciedlającą aktualny stan przedsiębiorstwa

– szybko i wygodnie otrzymuj raporty do podejmowania decyzji na różnych poziomach.

Produkt automatyzuje zadania:

− planowanie i aktualna analiza sprzedaży, zakupów, sprzątanie (demontaż)

− zarządzanie sprzedażą, dostawami, stanami magazynowymi

− zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami

− zarządzanie zamówieniami

 samoobsługa klienta przez internet

− praca przedstawicieli handlowych

− rozpatrywanie roszczeń

− zarządzanie gotówką; księgowość i analiza wydatków firm

− zarządzanie wzajemnymi rozliczeniami; analiza i zarządzanie polityką cenową

− integracja ze sprzętem handlowym

− raportowanie analityczne z działalności handlowej

− współpraca z BAS Retail i BAS Accounting. Wymiana danych pomiędzy konfiguracjami odbywa się na poziomie dokumentów i informacji referencyjnych.

Koszt oprogramowania: 8400 UAH.