BAS Mały biznes to gotowe rozwiązanie do zarządzania i rozliczania małych firm. Program wdraża wszystko, co niezbędne do prowadzenia rachunkowości operacyjnej,kontroli, analizy i planowania w przedsiębiorstwach z takimi obszarami działalności jak świadczenie usług (usługa), prace kontraktowe (projektowe), produkcja, handel.

Oprogramowanie pomaga poprawić wydajność firmy, zapewniając właścicielom i menedżerom szeroką gamę narzędzi do zarządzania, a pracownikom nowe możliwości produktywnej pracy. Rozwiązanie nie jest przeładowane zbędną funkcjonalnością, można je łatwo skonfigurować do specyfiki organizacji zarządzania i księgowości w firmie – zapewnia to szybki start i wygodę codziennej pracy. Program realizowany jest w całości na zarządzanych formularzach. Dzięki temu można go używać jako grubego, cienkiego lub internetowego klienta, czyli pracować z systemem z dowolnego miejsca na świecie.

Koszt oprogramowania: 8400 UAH.